Võ Lâm Hoàng Kim tiến hành cập nhật tính năng mới bắt đầu từ ngày 30/12/2018 :

Bao gồm :

- Tính năng dành cho Bang Hội :

+ Bang hội có số lượng thành viên >50 người

+ Bang hội đang chiếm thành "Biện Kinh"

Phần thưởng hàng tuần : 15 Kim Nguyên Bảo (Tương đương 300 Tiền Đồng) Gửi tới Thành Chủ vào 10h00 sáng ngày Thứ 2 hàng tuần

Các đồng đạo mau mau lập bang tuyển thành viên, xây dựng đội ngũ để xây mộng Bá Vương