Quý nhân sĩ thân mến!

Dưới đây là thứ tự ưu tiên các cách để tải và cài đặt trò chơi Võ Lâm Hoàng Kim về máy tính. Rất nhanh, rất đơn giản để sớm hòa mình vào thế giới giang hồ.

Tải bản đầy đủ 3Gb

Máy chủ Đường dẫn Ngày cập nhật
Google Download 12/12/2018

Tải bản cập nhập 70Mb

Máy chủ Đường dẫn Ngày cập nhật
Google Download 12/12/2018
Secufile Download 12/12/2018

Auto VLBS_1.8

Máy chủ Đường dẫn Ngày cập nhật
Google Download 12/12/2018
Secufile Download 12/12/2018

VlbsPK 1.0

Máy chủ Đường dẫn Ngày cập nhật
Google Download 12/12/2018
Secufile Download 12/12/2018

Hướng dẫn cài đặt

  • Bước 1: Tải 1 trong các đường dẫn ở trên về máy tính.

  • Bước 2: Cập nhật lên phiên bản mới nhất của Võ lâm truyền kỳ.

  • Bước 3: Xóa toàn bộ các tập tin và thư mục có trong Võ lâm truyền kỳ, chỉ để lại thư mục Data và Music

  • Bước 4: Giải nén và chép toàn bộ patch vừa mới tải ở trên về vào thư mục Võ lâm truyền kỳ, vào game và bắt đầu hành trình bôn tẩu giang hồ.

Sửa lỗi cài đặt

Trường hợp bị lỗi thiếu thư viện quý nhân sĩ có thể tải về các bản cài đặt ở đây để tiến hành sửa lỗi:
Tên thư viện HĐH 32bit HĐH 64bit
Microsoft Visual C++ 2005 Tai Xuong Tai Xuong
Microsoft Visual C++ 2008 Tai Xuong Tai Xuong
Microsoft Visual C++ 2012 Tai Xuong Tai Xuong
Microsoft .NET Framework 2.0 Tai Xuong Tai Xuong
Trường hợp quý nhân sĩ không vào được game phiền quý nhân sĩ vào đường dẫn thư mục 'C:\Windows\System32\drivers\etc' sau đó tiến hành xóa tập tin host và thử đăng nhập lại.