- Bước 1: Share bài viết này https://goo.gl/TKWA5h ở 5 nhóm bạn biết trên Facebook
- Bước 2: Nhắn tin Fanpage hình ảnh chụp đã share trên 10 nhóm để nhận Giftcode
Phần thưởng:
- 6 Tiên Thảo Lộ (1H)
- 1 Võ Lâm Mật Tịch 
- 1 Thổ Địa Phù (1000 lần)
Nhận thưởng:
- Lễ Quan (Ba Lăng Huyện)